Comunitatea românească

Despre comunitatea românească din Bulgaria

În urma recensământului din februarie 2011, numărul cetăţenilor bulgari care s-au declarat "etnici români" este de 866, cel al cetăţenilor bulgari care s-au declarat "etnici vlahi" este de 3.598, iar al cetăţenilor români aflaţi în Bulgaria este de aproximativ 330.

 Organizaţii şi asociaţii culturale româneşti:

  • Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria „AVE” (UERB, înfiinţată în 2003)
  • Asociaţia Vlahilor din Bulgaria (AVB – 1992)
  • Comunitatea Românilor din Bulgaria (CRB, creată în 2002, reînregistrată în 2015)
  • Asociaţia Vlahilor Rudari din Bulgaria (2002)
  • Societatea Aromânilor „Unirea” (Şuţata Armânjlor – fondată în 1894, reluându-şi activitatea în 1992, ca filială a Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria, de care s-a desprins în 1995),
  • Asociaţia Aromânilor din Dupniţa, Centrul Cultural Român din Vidin.

Învăţământul în limba română. Nu există învăţământ de stat primar şi secundar în limba română ca limbă maternă. Organizaţiile româneşti din Bulgaria organizează sporadic cursuri de limba română de la ciclul preşcolar, până la cel liceal. UERB organizează, cu finanțarea guvernului român, cursuri pilot de limba română, câte două ore pe săptămână în timpul liber, de regulă sâmbăta sau duminica. La Școala „P.R. Slaveikov” din Vidin, începând cu anul școlar 2015/2016, o clasă de 14 elevi studiază limba română o oră pe săptămână, ca limbă străină și ca materie opţională.

Liceul “Mihai Eminescu” din Sofia funcţionează ca unitate şcolară pentru studierea intensivă a limbii române. Liceul şi-a reluat activitatea în anul 1999 (după o întrerupere de 51 de ani) în baza unei înţelegeri bilaterale româno-bulgare, simultan cu redeschiderea la Bucureşti a Liceului bulgar “Hristo Botev”. 

În privinţa învăţământului superior, în Bulgaria funcţionează la Universitatea „Kliment Ohridski” din Sofia un lectorat de limba română în cadrul Catedrei de Limbi Romanice. La Universitatea „Kiril şi Metodie” din Veliko Târnovo există un lectorat de limba română, creat pe bază de reciprocitate (la Universitatea din Craiova există un lectorat de limbă bulgară).

Biserica Românească Ortodoxă „Sfânta Treime” din Sofia este proprietate a statului român şi este subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

Mass-media în dialectul aromân şi în limba română: Revista ,,Salut Românesc’’ este o revistă trilingvă, editată periodic de Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria. Revista„Timpul”, bilingvă, a fost editată lunar de Asociaţia Vlahilor din Bulgaria şi Comunitatea Românilor din Bulgaria. În prezent aceasta se editează sporadic. Buletinul „Armânul” este editat de 6 ori pe an de Centrul pentru limbă şi cultură aromână, într-un tiraj de 1000 de exemplare, cu finanţare proprie. Buletinul este distribuit filialelor Societăţii Aromânilor din Sofia, precum şi organizaţiilor aromâne din statele balcanice, Europa Occidentală, America şi Australia.

Accesul forţei de muncă din România pe piaţa muncii din Bulgaria

Accesul forţei de muncă din România pe piaţa muncii din Bulgaria este liber.

      

În prim plan

Concert şi expoziţie de artă plastică pentru marcarea Zilei Culturii Române

27.01.2020

Concert susţinut de artişti din cadrul Universităţii „Transilvania” Brașov şi…

Gala aniversară a Liceului cu predare intensivă a limbii române "Mihai Eminescu" din Sofia

16.01.2020

Gala aniversară pentru marcarea a 21 de ani de la înfiinţarea Liceului cu predare…

Programul anual de burse Eugen Ionescu

30.12.2019

Vă informăm aupra faptului că a fost lansat apelul pentru candidaturi la Programul anual de …