Promovare şi cooperare economică

Atragerea de investiţii străine

II. ATRIBUŢII IN DOMENIUL ATRAGERII INVESTIŢIILOR STRĂINE

1. Sensibilizarea partenerilor străini privind realităţile româneşti, climatul stimulativ de afaceri  şi investiţii precum şi domeniile prioritare în care se doreşte participarea acestora.

2. Întreprinderea de acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private pentru orientarea către România a unui volum cât mai mare de investiţii de capital.

Vor fi promovate, cu prioritate, proiecte generatoare de export, de modernizare si eficientizare a sectorului energetic, de implementare a tehnologiilor înalte in producţia industriala.

3. Informarea în ţară cu privire la posibilităţile de obţinere de credite guvernamentale sau comerciale destinate retehnologizării şi restructurării industriei, energeticii, dezvoltării infrastructurii, diversificării producţiei, revigorării potenţialului productiv naţional.

4. Organizarea de întâlniri cu oameni de afaceri din ţara de reşedinţă, în vederea transmiterii de informaţii şi semnale cu caracter economic, financiar, legislativ etc., care să-i stimuleze pe aceştia în interesul de dezvoltare a relaţiilor cu parteneri din România.

Alte precizări

1. Activitatea reprezentanţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat se desfăşoară după un program anual aprobat de MMACA, cu luarea in considerare a mandatelor minimale primite la plecarea la post si reactualizate pentru perioada următoare cu ocazia efectuării concediilor de odihna si a stagiilor de pregătire in vederea reîntoarcerii la post.

2.  BPCE întocmeşte şi trimite la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat rapoarte lunare şi trimestriale, precum şi informări periodice şi date privind activitatea desfăşurată potrivit programului.

3. Consilierii economici poartă direct corespondenţa curentă, la nivel de lucru, privind oportunităţile de afaceri, activităţi de ofertare, derulări de contracte, organizarea de acţiuni promoţionale, informaţii de piaţă etc., cu ministere interesate şi/sau alte organizaţii şi cu agenţi economici, trimiţând copie la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

4. Selectarea şi trimiterea consilierilor economici la post se face pe baza de concurs organizat, în condiţiile legii, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Ghid pentru investitorii străini interesați piața româneasca:

⇒ http://investromania.gov.ro/web/

 

În prim plan

Concert şi expoziţie de artă plastică pentru marcarea Zilei Culturii Române

27.01.2020

Concert susţinut de artişti din cadrul Universităţii „Transilvania” Brașov şi…

Gala aniversară a Liceului cu predare intensivă a limbii române "Mihai Eminescu" din Sofia

16.01.2020

Gala aniversară pentru marcarea a 21 de ani de la înfiinţarea Liceului cu predare…

Programul anual de burse Eugen Ionescu

30.12.2019

Vă informăm aupra faptului că a fost lansat apelul pentru candidaturi la Programul anual de …