Actualitatea ambasadei

Lansarea concursului de burse oferite de statul român prin Ministerul Afacerilor Externe pentru anul universitar 2019-2020

Informăm cu privire la lansarea concursului de burse oferite de statul român prin Ministerul Afacerilor Externe, în baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2019-2020. 

Domeniile medicină și farmacie NU sunt eligibile pentru aceste burse.

Data limită de depunere a dosarelor de către candidați la Ambasada României la Sofia este 20 februarie 2019

Pentru detalii privind Metodologia elaborată pentru Programul de burse oferite de statul român cetăţenilor străini pentru anul universitar 2019-2020, vă rugăm consultaţi site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secțiunea Studii în România, unde veţi regăsi o variantă simplificată a metodologiei, cu anexele acesteia, în limbile română, engleză și franceză: 

http://www.mae.ro/node/10250

http://www.mae.ro/node/10251

http://www.mae.ro/node/10253